کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌ - م‍ص‍رف‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ - م‍ص‍رف‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ص‍رف‍ه‌ ج‍وئ‍ی‌ در م‍ص‍ارف‌ آب‌ ک‍ش‍اورزی‌، ش‍رب‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌( ۱۳۶۳ :ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
ام‍ور آب‌، وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس منابع آب بهره برداری و مصرف بهینه ۱ الی ۳ مرداد۱۳۷۶
کنفرانس منابع آب ( ۱۳۷۶ : تبریز) ؛  تبریز مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۸۸‬,‭آ۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس صرفه جوئی در مصارف آب کشاورزی ، شرب و صنعت ۲۹-۲۷ آذر ماه ۶۳
کنفرانس صرفه جوئی در مصارف آب کشاورزی ، شرب و صنعت ( ۱۳۶۳ :تهران ) ؛  تهران امور آب ، وزارت نیرو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۸۸‬,‭آ۲،‌ک۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک