کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آت‍ل‍ی‍ه‌ ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۴ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۵ ق‌
 
پدیدآور:
خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،- ۵۱۷ ؟ق‌
ف‍ردوس‍ی‌،اب‍وال‍اس‍م‌
 
ناشر:
آت‍ل‍ی‍ه‌ ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حکمت فردوسی : گلچین از شاهنامه حکیم ابوالاسم فردوسی
فردوسی ،ابوالاسم ؛  تهران آتلیه هنر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۴‬,‭‌ف۴‌ح۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات حکیم عمر خیام
خیام ، عمربن ابراهیم ،- ۵۱۷ ؟ق ؛  تهران آتلیه هنر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۶۲۵‬,‭‌ی۸۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک