کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آذری‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر
 
پدیدآور:
آذری‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ب‍ع‍ث‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی کوئیک بیسیک پیشرفته
آذری ، غلامرضا ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌پ۹آ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی اسمبلی
آذری ، غلامرضا ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۵آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک