کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آق‌ اول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ردن‌
ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ای‌ پ‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‌
ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ا
ت‍ورب‍ی‍ن‌ -ژن‍رات‍وره‍ا
اف‍زای‍ش‌ ق‍درت‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
آق‌ اول‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
آق‌ اول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی کمپرسورهای پیستونی اجزاء جنبی و شبکه هوارسانی
آق اولی ، علی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۳۵‬,‭آ۷،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدرنیزه کردن واحدهای توربین -ژانراتور
آق اولی ، علی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول مقدماتی کمپرسورهای پیستونی اجزاء جنبی و شبکه هوارسانی
آق اولی ، علی ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۵۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
روشهای افزایش قدرت توربینهای گاز ( قسمت دوم )
آق اولی ، علی ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
افزایش قدرت توربین گاز در تابستان با پاشیدن آب به داخل کمپرسور
آق اولی ، علی ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۳۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
ایده استاندارد کردن اجزا نیروگاه چرخه ترکیبی
آق اولی ، علی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
صنعت برق در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۱
آق اولی ، علی %حبیبی ، منوچهر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک