کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ق‍ارن‌(ف‍ی‍زی‍ک‌)
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍زرگ‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭آ۷‌ش۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی :ساختاراتم ، ترمهای طیفی ، جدول تناوبی و خواص بنیادی اتم
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭آ۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری گروه و تقارن در شیمی
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران ، جهاددانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴‬,‭آ۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک