کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آق‍ای‍ی‌ف‍ی‍ش‍ان‍ی‌، ت‍ی‍م‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌ف‍ی‍ش‍ان‍ی‌، ت‍ی‍م‍ور
 
ناشر:
م‍ی‍ر
ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ایران آینده
آقایی فیشانی ، تیمور ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹آ۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها
آقایی فیشانی ، تیمور ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ل۸۱آ۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک