کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آل‍ی‍اژه‍ای‌ ف‍ولاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آل‍ی‍اژه‍ای‌ ف‍ولاد
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍ول‍ی‍ک‌، ه‍رب‍رت‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فولادهای پرآلیاژ
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ؟
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۰۵‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خوردگی و روشهای کنترل آن
یولیک ، هربرت ؛  تهران توانیر   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک