کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آن‍ا، آش‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار
 
پدیدآور:
وال‍گ‍ر، ج‍ان‌
 
ناشر:
آن‍ا، آش‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون ماشینهای افزار
والگر، جان ؛  تهران ؛ تبریز آنا، آشینا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭و۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک