کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آن‍درس‍ون‌، آرت‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ودج‍ه‌
 
پدیدآور:
آن‍درس‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تجدید ساختار قسمت برق ایران .وضیعت مالی و عملکرد شرکتهای موجود بخش برق
آندرسون ، آرتور ؛  تهران ۱۹۹۵
شماره راهنما: گ‌-۹۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک