کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍اس‍ه‍ل‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍گ‍ال‍ن‍ده‌
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
 
پدیدآور:
اب‍اس‍ه‍ل‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل تست عملکرد کندانسور
اباسهل ، عبدالعلی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۵۷‬,‭‌ف‍لا۲۲،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل تست عملکرد بویلر
اباسهل ، عبدالعلی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۱۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک