کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ ف‍رزان‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ ف‍رزان‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ک‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی آن
ابراهیم زاده فرزانه ، محمود ؛  تبریز انتشارات حکمت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲،آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک