کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ - آل‍ودگ‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
اح‍ت‍راق‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍رن‌، رم‍ون‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ن‌، پ‍ل‌ ای‌
 
ناشر:
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتورهای منبع تغذیه و چوک ها
کلین ، پل ای ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌ک۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آبهای صنعتی ، مراکز تولید نیرو - دیگهای بخار - خنک کنندها و تهیه مصنوعات
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ح۵‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش عملی تصفیه فاضلاب ، تئوری و طراحی
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۵۵‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آب و سلامتی انسان
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۹۱‬,‭‌ح۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی پدیده احتراق در موتورهای پیستونی
برن ، رمون ؛  [تهران ] ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۶‬,‭‌ب۴‌ب۴‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک