کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌ ف‍خ‍ری‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ف‍ل‍زی‌ - ج‍دول‍ه‍ا ، م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ و غ‍ی‍ره‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ ف‍ل‍زی‌
 
پدیدآور:
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌ ف‍خ‍ری‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه سالنها و بادبندی ساختمانها( آشیانه هواپیما)
ابوالقاسمی فخری ، غلامحسین ؛  دهخدا   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه سریع ساختمانهای فلزی با پروفیلهای ایرانی و خارجی
ابوالقاسمی فخری ، غلامحسین ؛ 
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک