کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اب‍وت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍وت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سنجش عملکرد در<خدمات کتابداری و اطلاع رسانی >
ابوت ، کریستین ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌س۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک