کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
دام‍پ‍ی‍ن‍گ‌ ک‍الا
 
پدیدآور:
خ‍ب‍از پ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجدید ساختار صنعت برق در اتحادیه اروپا (تجارب و پیشنهادات )
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی موضوع دامپینگ کالا در ۳ مورد استرالیا، کانادا و اتحادیه اروپا (مقایسه و نتیجه گیری )
شماره راهنما: گ‌-۲۹۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک