کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ات‍ص‍ال‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ات‍ص‍ال‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌،ع‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍اورز ، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات سطوح اتصال کوتاه شبکه سراسری حداکثر و حداقل سطوح اتصال کوتاه شبکه سراسری در سال ۱۳۶۴
کشاورز ، عباس ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسی های فنی   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشگاه اتصال کوتاه ترانسفورماتور KV ۲۳۰/۶۶/۲۰ و MVA ۲۵( شماره ۱ ) پست جهرم بشماره سریال ۸۶۹۰۰۰۲۴
حیدری ،عیسی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک