کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ات‍م‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ات‍م‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ش‍ت‌ب‍د، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک مدرن
کشت بد، پرویز ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳‬,‭‌ک۵‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اتم و حفاظت در برابر تشعشعات رادیو اکتیو و اثرات انفجار هسته ای
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیمه هادیها
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک