کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍ع‍اش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
recudsnarTت‍ران‍س‌ دی‍وس‍ر
ارت‍ع‍اش‌
ج‍ری‍ان‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌
ع‍ی‍ب‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ دوم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ری‍ان‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
م‍ن‍ب‍ع‌ ارت‍ع‍اش‌
ب‍الان‍س‌
واح‍ده‍ای‌ گ‍ازی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ت‍ام‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‍رل‌
ت‍ام‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ج‍ی‍دی‌ ذوال‍ب‍ن‍ی‍ن‌
ت‍ام‍س‍ون‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‌
ن‍ی‍ول‍ن‍د، د .ای‌
ای‍س‍اک‍وی‍چ‌، م‌.م‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌ . دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
م‍ی‍ق‍ات‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ی‍رو، واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ان‍رژی‌ ات‍ح‍اد ش‍وروی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا، ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات و کاربرد آن
تامسون ، ویلیام ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات و امواج
مجیدی ذوالبنین ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدم های بر ارتعاشات اتفاقی و تحلیلی طیفی
نیولند، د .ای ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۵‬,‭‌ن۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن
تامسون ، ویلیام تی ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بر طرف سازی لرزش در ماشینهای الکتریکی (Balancing)
ایساکویچ ، م .م ؛  [لنینگراد] انتشارات نیرو، وابسته به وزارت انرژی اتحاد شوروی   ، ۱۹۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه طرح توسعه نیروگاه رامین ، واحدهای ۵ و۶ ، گزارش آزمایشات و راه اندازی ، اکستراکشن پمپ نیروگاه حرارتی طرح توسعه رامین واحدهای ۵ و ۶
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۷۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملیات بالانس و رفع ارتعاش
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار علمی -فنی نیروگاهی (نشست تعمیر و نگهداری و برنامه ریزی )
تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی ارتعاش واحد گازی شماره IIنیروگاه شهید سلیمی نکا
شرکت تعمیرات نیرو ؛  [تهران شرکت تعمیرات نیرو   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۳۳۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی پروژه :تحقیق در زمینه تهیه و تدوین معیارها و دستورالعمل های علمی و کاربردی برای ارزیابی و عمرسنجی ژنراتورهای نیروگاهی و اجرای آن بر روی یک واحد نیروگاهی منتخب
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده برق .گروه ماشین های الکتریکی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
گزارش نهایی پروژه :تحقیق در زمینه تهیه و تدوین معیارها و دستورالعمل های علمی و کاربردی برای ارزیابی و عمرسنجی ژنراتورهای نیروگاهی و اجرای آن بر روی یک واحد نیروگاهی منتخب
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: 31 F
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاهش نویز و ارتعاشات در توربین بادی ۲۵ کیلو وات ؛T14
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژی های نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۲۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه فنی و اقتصادی سیستم های تشخیص عیوب مکانیکی از طریق تحلیل ارتعاش در ژنراتورها به صورت On -line
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده برق ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۳۴۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فعالیت های الحاقی مرحله B
مرکز تحقیقات نیرو .بخش ساختمان ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۶۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فعالیت های مرحله C
مرکز تحقیقات نیرو .گروه خط ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۶۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فعالیت های مرحله D، گزارش تست دینامیکی
مرکز تحقیقات نیرو .پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو .گروه پژوهشی سازه و انتقال توزیع ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۶۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عیوب مکانیکی ژنراتور و روش های تشخیص آنها
مرکز تحقیقات نیرو .بخش برق ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۶۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته ( کارفرما)
تهران دبیرخانه تحقیقات برق   ، ۸۷/۰۴/۲۵
شماره راهنما: 316 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات با کاربرد آن
تامسون ، ویلیام تیرل ؛  مشهد نشر نما، جهان فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۳‌ت۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه مطالعه و بررسی جهت Transducer لرزش روی واحدهای فیات
نیروگاه گازی ری . دفتر مهندسی و برنامه ریزی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۴۰۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2