کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍ای‍زی‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ج‍ا، ۱۹۴۸ - م‌
گ‍ودرزی‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ای‍زی‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۶۱-
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اوم‍ورا، ج‍ورج‌
 
ناشر:
ع‍اب‍د
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌: س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
چ‍رت‍ک‍ه‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Auto CAD 13 اتوکد۱۳]
اومورا، جورج ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها باSpss 11.0
نوروسیس ، ماریجا، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران کانون نشر علوم : سیمین دخت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ن۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزارSPSS (PASW) 18
بایزیدی ، ابراهیم ، ۱۳۶۱- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ب۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شماتیک آنالیز داده ها باSPSS
یعسوبی ، حسین ؛  تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ی۷آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در علوم اجتماعی
گودرزی ، سعید ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌گ۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش شماتیک آنالیز داده ها باSPSS
تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 751 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزارSPSS (PASW)22
بایزیدی ، ابراهیم ؛  تهران عابد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ب۲‌ت۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزارSPSS (PASW)22
تهران عابد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 842 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزارSPSS (PASW) 18
تهران عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 1112 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک