کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍ور اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ب‍ازرس‍ی‌
ج‍ب‍ران‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
م‍ی‍ک‍روپ‍روس‍س‍وره‍ا
ژن‍رات‍ور
ه‍م‌ م‍ح‍وری‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ب‍الان‍س‌
م‍ب‍دل‌ ف‍رک‍ان‍س‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍م‍ز ، ای‍روی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌
ی‍وس‍ف‍ی‌زاده‌، ی‍وس‍ف‌
ن‍اص‍ر ن‍خ‍ع‍ی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
ج‍وک‍ار، م‍ح‍س‍ن‌
ص‍ائ‍ب‌، م‍ه‍دی‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز.ال‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‌ .ال‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ب‍ی‌ ن‍ا
پ‍ره‍ام‌
ت‍لاش‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی
مریام ، جیمز.ال ؛  تبریز , تهران تلاش , آزاده   ، ۱۳۷۱ , ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
شیمز ، ایروینگ هرمن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایستایی
مریام ، جی .ال ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایستایی ( استاتیک )
مریام ، جی .ال ؛  تهران پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
میکروپروسسور
یوسفی زاده ، یوسف ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول مکانیک سیالات
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هم محوری تجهیزات دوار
صائب ، مهدی ؛  تهران دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملیات بالانس و رفع ارتعاش
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه برق آبی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
شبیه سازی ، طراحی و ساخت سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون
جوکار، محسن ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۲۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
مدل سیستم قدرت با جبران کننده استاتیک توان راکتیو در مطالعات دینامیک
ناصر نخعی ، حمید رضا ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: م‌-۳۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنتور استاتیک جریان متناوب برای انرژی اکتیو
شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی ؛  ارومیه شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: گ‌-۳۷۰/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم مبدل فرکانس
۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۴۱۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک