کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - رده‌ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - رده‌ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون طبقه بندی مشاغل یا چگونگی حقوق و مزایا و وضع کارمندان ، داوطلبان استخدام ، بازنشستگان در اجرای مرحله دوم بانضمام متن کامل قانون استخدام کشوری و مقررات و آئین نامه های مرتبط به اجرای مرحله دوم
تهران گنج دانش   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۰۱۳‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملها و فرمهای قانون استخدام کشوری
ابن علی ، علی اکبر ؛  تهران موسسه معین اداره   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۳۸،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک