کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ت‍وار ، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍وار ، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آتش کاری در معادن
استوار ، رحمت الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۵۳‬,‭‌ف‍لا۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک