کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ج‍واد
ج‍ب‍اری‌، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر - دف‍ت‍ر ب‍ازار ب‍رق‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان البرز تا سال ۱۳۹۸
جباری ، منصور ؛  تهران دفتر برنامه ریزی توسعه شرکت توانیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: گ‌-۵۱۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان البرز تا سال ۱۴۰۱
اسماعیلی ، جواد ؛  تهران دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر - دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان البرز   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: گ‌-۶۶۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک