کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍م‍ب‍ل‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
اس‍م‍ب‍ل‍ر
وک‍س‌ دو( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) -ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
آذری‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
ن‍ورت‍ون‌ ، پ‍ی‍ت‍ر
پ‍زش‍ک‌، ام‍ی‍رم‍ن‍ص‍ور
ه‍اف‍م‍ن‌ ، آل‍ک‍س‌
ب‍اطن‍ی‌، زه‍ره‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍ص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از زبان اسمبلی
هافمن ، آلکس ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی اسمبلی
آذری ، غلامرضا ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۵آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Assembly برای کامپیوترهای شخصی آی بی ام
نورتون ، پیتر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Assembly پیشرفته
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اسمبلی VAX
باطنی ، زهره ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران مرکزی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭و۲،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مهندسی میکروپروسسور
پزشک ، امیرمنصور ؛  [تهران ] نص   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭ر۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک