کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍م‍وگ‍وژرف‍س‍ک‍ی‌ ، آ .س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍دس‍ه‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍وگ‍وژرف‍س‍ک‍ی‌ ، آ .س‌
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هندسه لباچفسکیی
اسموگوژرفسکی ، آ ؛  تهران مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک