کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍م‍ی‍ت‌ ، ن‌ .ج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌ ، ن‌ .ج‌
 
ناشر:
ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مکانیک خاک
اسمیت ، ن .ج ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک