کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍م‍ی‍رن‍ف‌، پ‌ .م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍رن‍ف‌، پ‌ .م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آگروشیمی
اسمیرنف ، پ .م ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۵آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک