کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ک‍ن‍دری‌ ، ن‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ای‍ران‌ -- ت‍وزی‍ع‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ن‍دری‌ ، ن‍اص‍ر
اس‍ک‍ن‍دری‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[بازدید و بررسی شبکه توزیع ]
اسکندری ، ناصر ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۸۹/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی و بهبود فرآیندها
اسکندری ، ناصر ؛  تهران شرکت توزیع نیروی برق استان البرز   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک