کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍داص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ، م‍ی‍رم‍ه‍دی‌
ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، روی‌
م‍وب‍ری‌ ، ج‍ان‌
دی‍ل‍ون‌ ، ب‍ال‍ب‍ی‍ر اس‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
آری‍ان‍اق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای مهندسی مفاهیم و روشها
بیلینتون ، روی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و کاربردهای پایایی در طراحی سیستم
سیداصفهانی ، میرمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کیفیت و پایایی کاربردی مبانی ، روشها و راهکارها
دیلون ، بالبیر اس . ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭د۹‌ک۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM
موبری ، جان ؛  تهران آریاناقلم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌م۸‌ن۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک