کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍اش‍وی‍ی‌( اس‍لام‌
خ‍ان‍واده‌-روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌
م‍رک‍ز ال‍گ‍وی‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی خانواده همسران برتر
افروز، غلامعلی ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌ف‍لا۷ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روان شناختی خانواده و رابطه زن و شوهر با تاکید بر حقوق عاطفی متقابل
افروز، غلامعلی ؛  تهران مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۸/۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک