کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اف‍ش‍اری‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‍ال‍وژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍اری‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول متالورژی فیزیکی =elements of physical metallurgy by:guy
افشاری ، بهنام ؛  کرمان جهاد سازندگی دانشگاه شهید باهنر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک