کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ -- ادب‍ی‍ات‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ در م‍ورد ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ آب‌ و ه‍وا .پ‍روت‍ک‍ل‌ ک‍ی‍وت‍و
اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
رح‍ی‍م‍ی‌، ن‍س‍ت‍رن‌
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌
ت‍ق‍دی‍س‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
اخ‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقلیم شناسی
جعفرپور، ابراهیم ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۸۱‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغییر آب و هوا، آنچه باید بدانیم
تقدیسیان ، حسین ، ۱۳۵۶- ؛  تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۸۱/۸‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سازوکار توسعه پاک (CDM) در پروتکل کیوتو
رحیمی ، نسترن ؛  تهران اخوان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۷۰‬,‭ر۳‌س۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک