کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍ن‍ی‌ ولاش‍ادی‌، س‍ه‍راب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌ ولاش‍ادی‌، س‍ه‍راب‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی - فنی منابع تولید پراکنده و تاملی بر میکروتوربینها به عنوان منابع مناسب
امینی ولاشادی ، سهراب ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک