کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍س‍ارات‌ م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ف‍ل‍زی‌ - ج‍دول‍ه‍ا و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍م‌ول‍ی‍دی‌ ، ای‌ .آ
 
ناشر:
ان‍ت‍س‍ارات‌ م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه ساختمانها و تاسیسات فنی واقع بر پی ارتجاعی
سیم ولیدی ، ای .آ ؛  تهران انتسارات میر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک