کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ب‍ت‍ن‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( .ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍وک‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍س‍گ‍ری‌ خ‍ان‍ق‍اه‌، م‍ه‍ران‌
وارس‍ت‍ه‌، م‍ه‍دی‌
ص‍ان‍ع‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
[ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د]
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بتن مسلح محاسبات مستقیم و سریع بتن مساح بر اساس آئین نامه 318-77) ACI)
وارسته ، مهدی ؛  تهران انتشارات اندیشمند   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭و۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظام ارزشیابی توازن ( نرم افزار سنجش سیستمی در مدیریت استراتژیک )
عزیزی ، محمد ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ع۴آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور و انواع آن
تهران [اندیشمند]   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌ت۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی بانک اطلاعات با[Spssاس .پی .اس .اس ]
صانعی ، حسن ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ص۲ط۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ورزش در پوکی استخوان
عسگری خانقاه ، مهران ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۱‬,‭‌پ۹‌ع۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک