کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماشین های مولد نیرو( توربین های بخار و گاز)
[بی جا] انتشارات انستیتو تکنولوژی تبریز   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک