کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زه‍ک‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍وت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زه کشی
لوتین ، جیمز ؛  مشهد انتشارات دانشگاهی فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۹۷۰‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک