کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ه‍واپ‍ی‍م‍ا - م‍وت‍وره‍ای‌ ج‍ت‌
ف‍ل‍زک‍اری‌
 
پدیدآور:
پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د
م‍دودی‍وک‌، ن‍ی‍ک‍لای‌ ای‍وان‍وی‍چ‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر طیف سنجی
پاویا، دونالد ؛  تهران علمی فنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌پ۲ط۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
صنعت ورق کاری ، روشهای ساخت و تولید
مدودیوک ، نیکلای ایوانویچ ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۰‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موتورهای هواپیما
حسین نوری ، محمدتقی ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۷۰۱‬,‭‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک