کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ <ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌>
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ان‍ت‍ری‍ف‍وژ
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا - ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌ - طراح‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌، م‍ت‍ال‍ورژی‌
ارت‍ع‍اش‌
 
پدیدآور:
آش‍ف‍ت‍ه‌ ، ج‍لال‌
ف‍رزاد، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ت‍ام‍س‍ون‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‌
لاخ‍ت‍ی‍ن‌، ی‌
ک‍ن‍دی‌، ج‍رج‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ <ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌>
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی متالورژی فیزیکی
لاختین ، ی ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مخابرات الکترونیکی
کندی ، جرج ؛  تهران انتشارات فنی <حسینیان >   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آبرسانی شهری
آشفته ، جلال ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۹۵‬,‭آ۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن
تامسون ، ویلیام تی ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پمپهای سانتریفوژ، ساختمان ، انتخاب و کاربرد، تئوری
فرزاد، عبدالعلی ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۱۹‬,‭‌ف۴‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک