کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز: ن‍ی‌ن‍گ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
ک‍ار، آل‍ن‌
ت‍ی‍ل‍ن‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز: ن‍ی‌ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جادوی بیل گیتس :دوازده راز مدیریت موفق مایکروسافت
تیلن ، دیوید ؛  مشهد انتشارات مرندیز: نی نگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶/۲‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی ( مفاهیم فرآیندها و تمریناتی برای زوج درمانی )
کار، آلن ؛  مشهد انتشارات مرندیز: نی نگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ک۱۶‌خ۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک