کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ی‍رو، واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ان‍رژی‌ ات‍ح‍اد ش‍وروی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ع‍اش‌
 
پدیدآور:
ای‍س‍اک‍وی‍چ‌، م‌.م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ی‍رو، واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ان‍رژی‌ ات‍ح‍اد ش‍وروی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بر طرف سازی لرزش در ماشینهای الکتریکی (Balancing)
ایساکویچ ، م .م ؛  [لنینگراد] انتشارات نیرو، وابسته به وزارت انرژی اتحاد شوروی   ، ۱۹۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک