کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ان‍زال‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - طرح‌ وس‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
ان‍زال‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
 
ناشر:
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، ساخت و کاربرد کامپیوترهای کوچک
انزالی ، امیراسعد ؛  تهران جهاددانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۸ط۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم علمی کامپیوترهای کوچک
انزالی ، امیراسعد ؛  تهران جهاددانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک