کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اورع‍ی‌ ، ک‍اظم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌وری‌
 
پدیدآور:
اورع‍ی‌ ، ک‍اظم‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری از مفهوم تا عمل
اورعی ، کاظم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۸۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک