کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ت‍ون‌، ج‍رج‌ ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ت‍ون‌، ج‍رج‌ ت‍ی‌
 
ناشر:
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عکاسی در عکاسی سیاه -سفید و رنگی Photographic chemistry in black and white color photography
ایتون ، جرج تی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۱۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک