کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌-م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ای‍ران‌ -م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
دادگ‍س‍ت‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
دادگ‍س‍ت‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ با اصلاحات بعدی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۳۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰ : نشریه روزنامه جمهوری اسلامی ایران
دادگستری جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران دادگستری جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۲‌م۳‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶: ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دادگستری جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران دادگستری جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۲‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک