کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌ .واح‍د ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ده‍ا
ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌ .واح‍د ب‍رق‌
 
ناشر:
وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سدهای ایران
ایران .وزارت آب و برق .واحد برق ؛  تهران وزارت آب و برق   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمینار کابلهای نیرو
ایران .وزارت آب و برق .واحد برق ؛  تهران وزارت آب و برق   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: گ‌-۳۰۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک