کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو -- آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ . -وزارت‌ ن‍ی‍رو -- آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو -- آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ، دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌
س‍ت‍اره‌ ج‍ن‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، تصویب نامه ها و آئین نامه های آب ، آب و فاضلاب لغایت ۱۳۸۱
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳ -
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مرتبط با شرکتهای توزیع نیروی برق
بوشهر ستاره جنوب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از قوانین ، تصویب نامه ها و آئین نامه های صنعت برق
تبریز برق منطقه ای آذربایجان ، دفتر حقوقی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭آ۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک