کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ده‍ا
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس سد پیشین و نتایج اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان ؛  تهران ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۴۲،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک