کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍رف‌ آب‌ - ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد معیارهای طراحی و مهندسی ذخیره آب مورد نیاز نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و فن آوری .دفتراستانداردها ؛  تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۳۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک