کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ن‍وه‍ارا، ه‍ی‍دی‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارم‍ن‍دان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - ژاپ‍ن‌
 
پدیدآور:
ای‍ن‍وه‍ارا، ه‍ی‍دی‍و
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرورش منابع انسانی در شرکتهای ژاپنی
اینوهارا، هیدیو ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۲‬,‭ژ۲،‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک